Prosjektadministrative tjenester innen bygg og anlegg

Consult1 bringer dine ideer, tanker og visjoner til virkelighet gjennom profesjonell prosjektadministrasjon, skreddersydd mot ditt behov og prosjekt. Vi ivaretar alle dine interesser og forpliktelser som byggherre.

Vi har som mål å være bransjens foretrukne partner og leverandør av prosjektadministrative tjenester innen bygge- og anleggsprosjekt og har bred og dyptgående erfaring med små og store kunder innen både privat og offentlig næring.

Skal du i gang med et prosjekt? Ta kontakt med oss for en uformell prat.

Vi søker nye medarbeidere

Consult1 er et selskap i god vekst og er for tiden på jakt etter flere erfarne og dyktige medarbeidere i stilling som prosjekt- og byggeleder, ved våre kontorer i Stavanger.

Consult1 er for tiden representert ved flere av de største pågående byggeprosjekter i regionen og har flere større rammeavtaler pågående.

Vil du bli med på laget? Send gjerne din søknad og CV til jobb@consult1.no, eller kontakt oss på tlf: 902 42 075 dersom du har spørsmål angående stillingen.

Se ledige stillinger

Consult1

Consult1 besørger uavhengige prosjektadministrative tjenester innen bygg og anlegg. Vi innehar bred, tverrfaglig kompetanse og kunnskap innen alle fagfelt, og besitter derfor de beste forutsetninger for å administrere alle faser i ditt prosjekt.

Våre medarbeidere skal til enhver tid være kjent med, og oppdatert i gjeldende lovverk, krav og forskrifter og skal ovenfor deg som kunde være en trygg og stødig partner som gir tydelig og rettmessig veiledning og råd.

For å oppnå vår visjon jobber Consult1 kontinuerlig med kvalitet og systemutvikling og har i dag gode verktøy og hjelpemidler som sikrer bra struktur, oppfølging, rapportering og samspill mellom fagene. For deg som kunde betyr dette god prosjektflyt, reduserte driftskostnader, økt funksjonalitet, bedre miljø og klima, samt oversiktlige gode rapporter, slik at du til enhver tid er ajourført med siste status og progresjon i prosjektet.

Våre tjenester

Vi bistår fra idé, tanke og visjon, til siste spadestikk og mot videre forvaltning og drift av prosjektet. Vi samordner og koordinerer alle ledd i planleggingsprosessen og bistår med prosjektutvikling, privat og offentlig anskaffelse, evaluering og kontrahering. I gjennomføringsfasen administrerer vi ditt prosjekt med dyktig og kvalifisert personell med allsidig erfaring, utdannelse og kompetanse.

Vi ivaretar dine forpliktelser som byggherre og påser at prosjektet blir levert til rett tid, kvalitet og innenfor økonomiske rammer.

Les mer om de ulike tjenester vi tilbyr

Mer om Consult1?

Se gjerne gjennom noen av våre erfaringer, eller ta kontakt med oss for en uformell prat.