Kontakt

Consult1 - vår kunnskap, din fortjeneste

Vi skal være bransjens foretrukne leverandør innnen prosjektadministrasjon

Consult1 har som mål å være bransjens foretrukne partner og leverandør av prosjektadministrative tjenester av bygge- og anleggsprosjekt.

Vi innehar bred, tverrfaglig kompetanse og kunnskap innen alle fagfelt, og besitter derfor de beste forutsetninger for å administrere alle fase i ditt prosjekt.

Vi bistår fra idé, tanke og visjon, til siste spadestikk og mot videre forvaltning og drift av prosjektet. Vi ivaretar dine forpliktelser som byggherre og påser at prosjektet blir levert til rett tid, kvalitet, og innenfor økonomiske rammer.

Våre medarbeidere skal til enhver tid være kjent med, og oppdatert i gjeldednde lovverk, krav og forskrifter. Og skal ovenfor deg som kunde være en trygg og stødig partner som gir tydelig og rettmessig veiledning og råd.

For å oppnå vår visjon jobber Consult1 kontnuerlig med kvalitet og systemutvikling. Vi har i dag gode verktøy og hjelpemidler som sikrer god struktur, oppfølging, rapportering og samspill mellom fagene, i gjennomføring av våre prosjekt.

For deg som kunde betyr dette reduserte driftskostnader, økt funksjonalitet, bedre miljø og klima, samt oversiktlige gode rapporter, slik at du til enhver tid er ajourført med siste status og progresjon i prosjektet.

Avdelingsleder Anlegg

Anders Rolandsen
Daglig leder
Tlf: 993 76 973
Epost: ar@consult1.no

Avdelingsleder Bygg

Torbjørn Ø. Coll
Tlf: 472 78 899
Epost: tc@consult1.no

Avdelingsleder Energi & Teknisk

Geir Ove Andersen
Tlf: 902 42 075
Epost: goa@consult1.no

CONSULT1 AS

Orgnr: 916 538 804
Adresse
Moseidveien 35
4033 Stavanger
Sentralbord
520 55 210
post@consult1.no