Oppstart grunnarbeider ved Bjerkreim transformatorstasjon

Publisert 01. juni 2017

Grunnarbeidene for Bjekreim transformatorstasjon er nå startet opp og Stangeland Maskin er godt i gang med arbeidene.
Consult1 AS er engasjert som Byggeleder for hele stasjonen.
Vi er i rute med arbeidene, og stasjonen skal ifølge planen stå klar til sommeren 2019 for å ta imot kraft fra vindkraftparkene som skal bygges i området.
Stasjonen er beregnet til å koste mellom 500 og 540 millioner kroner.

 
Vi i Consult1 AS vil på vegne av oppdragsgiver bidra til at utbyggingen skjer på en sikker, kostnadseffektiv og bærekraftig måte.