Iglemyr energisentral

Publisert 03. oktober 2016

I dag startet elementmontasjen på den nye bio-energisentralen på Austrått, arbeidene er i god gang og er forventet ferdig tidlig 2017.
Energisentralen skal forsyne Iglemyr skole, Austrått skole, Høyland u. skole, Austrått boas, Austrått hallen og den nye svømmehallen som er under utvikling i disse dager, et spennende prosjekt som vi er glad for å være med på.