Avtale som byggeleder og prosjektleder

Publisert 13. juni 2017

Vi er i dag veldig fornøyd med signering av avtale på leveranse av konsulentbistand til et nytt spennende prosjekt i Sandnes kommune på Hove.

Etter en hard konkurranse mellom 8 leverandører er vi fornøyd med at Consult1 ble rangert som vinner av konkurransen.

Consult1 skal ivareta SHA-koordinator, byggeleder og prosjektleder rollen ved prosjektet som har oppstart i høsten 2017.

Vi takker Sandnes kommune for tilliten og ser frem til å starte arbeidene.


Kort om prosjektet:

Prosjektet består av bygging av ny rundkjøring på Hoveveien med to underganger for GS-vei. Det skal også bygges GS-vei fra plangrensen i sør til busslomme i nord, og i denne skal det legges ny 300mm vannledning. I vest bygges det ny støyskjerm og legges om en avkjørsel.

Fra rundkjøringen skal det også bygges ny påkjøringsvei til E-39, kalt Diagonalen.