Avtale om prosjekt- og byggeledelse for bygging av nytt næringsbygg

Publisert 23. september 2017

Vi har inngått avtale om leveranse av prosjekt- og byggeledelse for et nytt næringsbygg [ILK2], inkl. ny energisentral, nettstasjon, pelletssilo og mellombygg ved prosjektet Byfjordparken.

Prosjektet Byfjordparken ILK2 bygges for GMC Eiendom og består av et næringsbygg på 7 etasjer, parkeringsanlegg på 2 etasjer og en energisentral, nettstasjon og pelletssilo som skal forsyne området Byfjordparken og Innseilinga i Stavanger.

Næringsbyggene blir bygd som passivhus og BREEAM-sertifiserte med karakteren ”excellent”, noe som innebærer høy kvalitet, høy miljøstandard og lavt energiforbruk.

Consult1 AS bistår Totalentreprenør med byggeledelse og assisterende prosjektledelse.


Arbeidet er godt i gang og skal ferdigstilles i 2/3 kvartal 2018.
Les mer om prosjektet her http://www.byfjordparken.no/