Nå starter prosjektet - Påkjøringsvei fra E-39 til Hove

Publisert 08. januar 2018

Prosjektet består av bygging av ny rundkjøring på Hoveveien med to underganger for GS-vei. Det skal også bygges GS-vei fra plangrensen i sør til busslommen i nord, og i denne skal det legges 300mm vannledning. I vest bygges det ny støyskjerm og legges om en avkjørsel.
Fra rundkjøringen skal det også bygges ny påkjøringsvei til E-39, kalt Diagonalen.


Consult1 skal ivareta rollene SHA-koordinator, byggeleder og prosjektleder rollen ved prosjektet.

Les mer om prosjektet her https://www.aftenbladet.no/trafikk/i/vpMXX/Se_-Ganddal-far-snarvei-til-E39?spid_rel=2