Skuffende lesing

Publisert 05. juni 2018

Arbeidstilsynet gjennomførte nesten 500 tilsyn på byggeplasser i Mai 2018.

Av de kontrollerte prosjekt ble nesten halvparten av arbeidene stanset grunnet farlig arbeid med sag eller farlig arbeid i høyden, nærmere 200 av disse virksomheter risikerer overtredelsesgebyr.

Det er skuffende at det avdekkes så mange avvik, selv ved en varslet kontroll; -uttaler Anders Rolandsen.

Consult1 AS tar sikkerheten i ditt bygge- og anleggsprosjekt på alvor, vi ivaretar alle byggherrens forpliktelser jf. arbeidsmiljøloven, byggherreforskriften og plan og bygningsloven.

Skulle du trenge hjelp i ditt prosjekt? Les mer om hvilke tjenester Consult1 kan bistå ved ditt prosjekt under SHA-koordinator rollen på https://consult1.no/public_site/tjenester 


Hele annonsen til kan leses her, http://www.bygg.no/article/1356571